Föreläsningar

Ebba is holding a lecture

Under våra workshops blandas föreläsningsmoment med praktiska inslag där deltagarna aktivt får träna på de kunskaper och färdigheter vi föreläser om. Med utgångspunkt inom psykologisk forskning undersöks vilka kognitiva mekanismer som ligger bakom politisk polarisering, och varför rationella argument och fakta inte tycks ha någon effekt för att övertyga någon i en debatt. Utifrån forskning om beteendeförändring och grupprocesser diskuteras även hur vi kan använda dessa kunskaper för att skapa de bästa förutsättningarna för en konstruktiv samhällsdebatt. Vi har även ett kortare föreläsningsinslag inom filosofi och argumentationsanalys, och hur dessa kunskaper relaterar till ett funktionellt debattklimat.

Vill du att Poplar ska komma och föreläsa på ditt universitet eller i din organisation? Hör av dig på info (@) poplar.se!