Måste debatt vara krig?

Ebba Karlsson, 19 March 2016

Varför dagens debattklimat ser ut som det gör och hur vi kan förändra det i en positiv riktning Allt som oftast tycks samhälleliga frågor bli oerhört laddade. Istället för att arbeta mot en gemensam lösning lyckas man knappt ens enas om vad problemet är, än mindre skapa någon form av konstruktiv dialog kring det. Filosofen […]