Om Poplar

Poplar är en tankesmedja vars syfte är att utifrån beteendevetenskap och forskning främja ett konstruktivt debattklimat i samhället. Ett konstruktivt debattklimat kännetecknas av att alla kan känna sig trygga och delaktiga, och att fokus ligger på gemensamma spelregler och samarbete oavsett politiska åsikter.

Dagens samhällsdebatt har många gånger ett högt tonläge och tycks ofta handla mer om personangrepp än om fakta och vilja till reflektion och nyansering. Frågor blir ofta väldigt laddade, och istället för att arbeta mot en gemensam lösning lyckas man knappt ens enas om vad problemet är, än mindre skapa någon form av konstruktiv dialog kring det.

Poplar vill med hjälp av kunskap om psykologi och beteendeförändring arbeta för att lära ut mer funktionella debattbeteenden och därmed skapa ett tryggare debattklimat. En känsla av trygghet, i termer av att exempelvis kunna förvänta sig respekt och ett schysst bemötande i en debatt, är en förutsättning för att kunna aktivera mer avancerade kognitiva processer. Dessa är i sin tur en förutsättning för att kunna resonera och tänka kritiskt.

Vi vill även utveckla verktyg och träning i kritiskt tänkande och argumentationsanalys så att de är lätta att ta till sig och använda för en bred allmänhet. Verktygen för kritiskt tänkande och resonerande leder till att mer fokus hamnar på sakfrågor snarare än emotionella motsättningar.

Vi vill främja beteendeförändring och ett konstruktivt debattklimat genom att:

Vi är en tankesmedja med ett nyfiket, empatiskt och kreativt förhållningssätt. Vi riktar oss till en bred allmänhet, och vill att våra texter och utbildningar ska vara lätta att ta till sig oavsett bakgrund och erfarenhet.

Utifrån forskning och erfarenhet vet vi att trygghet även är en grundläggande förutsättning för god inlärning och utvecklandet av nya färdigheter och beteenden. Det är viktigt för oss att inte använda skam eller skuldbeläggande metoder. Detta handlar inte om att enbart påpeka brister i andras beteende, utan om att hjälpas åt och gemensamt skapa ett tryggare inlärnings- såväl som debattklimat. Det är mänskligt att fela, och misstag är värdefulla erfarenheter för att kunna lära och utvecklas.

Vi lägger stor vikt vid självreflektion, och är en tankesmedja som inte är rädd för att utvecklas, tänka om och förändras. Vill du vara med och bidra med tankar, synpunkter eller annat, tveka inte att höra av dig till oss på info (at) poplar.se eller lämna din email nedan och få uppdateringar. Väl mött!

Föreläsningar

Under våra workshops blandas föreläsningsmoment med praktiska inslag där deltagarna aktivt får träna på de kunskaper och färdigheter vi föreläser om. Med utgångspunkt inom psykologisk forskning undersöks vilka kognitiva mekanismer som ligger bakom politisk polarisering, och varför rationella argument och fakta inte tycks ha någon effekt för att övertyga någon i en debatt. Utifrån forskning om beteendeförändring och grupprocesser diskuteras även hur vi kan använda dessa kunskaper för att skapa de bästa förutsättningarna för en konstruktiv samhällsdebatt. Vi har även ett kortare föreläsningsinslag inom filosofi och argumentationsanalys, och hur dessa kunskaper relaterar till ett funktionellt debattklimat.

Vill du att Poplar ska komma och föreläsa på ditt universitet eller i din organisation? Hör av dig på info (@) poplar.se!

Ebba is holding a lecture

Om oss

Edda och Karin

Ebba Karlsson har en kandidatexamen i filosofi och en masterexamen från psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Hon har även varit aktiv inom flera forskningsprojekt. För närvarande jobbar hon som föreläsare och organisationskonsult, mer information finns här: www.ebbakarlson.org. Ebba är partipolitiskt obunden, och beskriver sig som mer intresserad av politisk filosofi och idédebatt än partipolitik.

Karin Christensson har en kandidatexamen i samhällskunskap och lingvistik från University of London samt en masterexamen från psykologprogrammet vid Stockholms universitet. Hon är legitimerad psykolog och har arbetat både kliniskt och med organisationsfrågor. I nuläget arbetar hon med hälso- och sjukvårdsorganisationer inom offentlig sektor. Karin är partipolitiskt obunden om än mycket politiskt intresserad och engagerad. Sedan hon började på psykologprogrammet har hon drömt om att få kombinera psykologi med statskunskap så som Poplar nu gör.